Resiterra

Laat Leuven herleven


Resiterra is een zeskoppige ploeg gespecialiseerd in binnenstedelijke projectontwikkeling. Onze missie? U kwaliteitsvolle stadsinbreiding bieden door ruimtes een nieuwe, zinvolle invulling te geven. Met een zichtbare meerwaarde, integratie van groen en respect voor het verleden.
In het historische centrum van Leuven werkt Resiterra voor u drie grote woonprojecten uit: Barbarahof, Janseniushof en Hertogensite. We veranderen er een groot stuk niemandsland in een dynamisch nieuw woonkwartier. Een boeiende uitdaging met accenten op wooncomfort, duurzaamheid en sociale verwevenheid.