Toekomst

Vereniging van heden en verleden

De projecten van Resiterra verenigen heden en verleden. De nieuwe invulling van de ziekenhuissite is gegroeid vanuit haar origine en blijft er nauw mee verbonden. Zo integreren we zorgfuncties en het concept van levenslang wonen – inclusief hoogtechnologische systemen voor meer leefcomfort.

Kwaliteitsvolle stadsinbreiding is per definitie toekomstgericht. We laten de stad groeien door voort te bouwen op wat er is. En door uit te diepen en te verfijnen in plaats van radicaal komaf te maken met het verleden en totale vernieuwing na te streven.

Resiterra werkt haar projecten uit met visionaire partners die wooncomfort, duurzaamheid en sociale verwevenheid centraal stellen. We hanteren een proactieve houding op het vlak van ecologie. Zo krijgt u een woning die de strengste energiewetgeving voor is, en die de opgelegde standaarden gemakkelijk overstijgt.

Onze projecten bieden een antwoord op de ecologische, maatschappelijke en sociale uitdagingen van vandaag en morgen. Uw nieuwe woonruimte is verweven met zijn omgeving, integreert natuur en cultuur, en garandeert een veelzijdige sociale mix.