Projectontwikkelaar

Visie

Resiterra doet veel meer dan huizen bouwen. Samen met een aantal visionaire partners ontwikkelen we woningen die u een optimale levenskwaliteit bieden. Met veel aandacht voor duurzaamheid, milieu en sociale verwevenheid. En met respect voor de geest en het verleden van een plek. Bovendien blikken we áltijd vooruit om toekomstige uitdagingen het hoofd te bieden.

Missie

Resiterra realiseert kwaliteitsvolle stadsinbreiding. We geven teloorgegane wijken een herbestemming als dynamisch en veelzijdig woonkwartier. We zorgen daarbij voor een betekenisvolle link met het verleden en een opwaardering van waardevol erfgoed. Bovendien hebben we oog voor aspecten die uw woonkwaliteit verhogen. U leeft er tussen publiek groen, geniet een vlotte mobiliteit, en woont in de nabijheid van culturele en zorggerelateerde diensten.

Relevantie

Resiterra brengt met veel vakkennis en ervaring vernieuwing in een historische context. Om het met de Leuvense stadskreet te zeggen: eeuwenoud, springlevend! De drie grote woonprojecten waaruit u kiest – Barbarahof, Janseniushof en Hertogensite – hebben vier gemeenschappelijke pijlers:

– Accent op de openbare ruimte en op de gebouwen zelf: de sociale dynamiek primeert.

– Titelrol voor (nieuwe en oude) stedelijke monumenten en de unieke karaktertrekken van Leuven.

– Naadloze integratie in het omringende stratenpatroon en de stad als geheel.

– Ontsluiting van de Dijle die als een duidelijk zichtbare levensader door de site stroomt.