Geschiedenis

Ziekenhuiscampus

Door de verhuis van ziekenhuisfuncties naar Campus Gasthuisberg was de enorme site Sint-Pieter/Sint-Rafaël een niemandsland geworden – een doorn in het oog, midden in een woonzone. Er was nood aan vernieuwing, met respect voor de eeuwenoude geschiedenis van de plek.

De site eerbiedigt en herbestemt waardevolle gebouwen, en verweeft ze feilloos in een nieuw binnenstedelijk ontwerp. De restanten van de stadsomwalling blijven prominent aanwezig, terwijl we de Dijle en de Aa opnieuw zichtbaar maken.

Opwaardering en herbestemming van erfgoed

We bouwen het oude Instituut Maisin om tot een woonzorgcentrum. Met respect voor de unieke detaillering en vormgeving, inclusief kroonlijsten en trappenpartij.

Het VCTB-torengebouw wordt een welzijnstoren voor eerste- en tweedelijnsdiensten van UZ Leuven. Een invulling die de historische link met de vroegere zorggeschiedenis van de site onderstreept.

De voormalige materniteitsvleugel krijgt een gemengde invulling: u vindt er residentiële wooneenheden, kantoren en winkelruimtes.

Het zwaar toegetakelde restant van het negentiende-eeuwse Gasthuis wordt gerestaureerd in zijn oorspronkelijke toestand en herbestemd tot woonfuncties. En dat in nauw overleg met het agentschap Onroerend Erfgoed.

De nieuwe voetgangersbrug verbindt het Janseniuspark met het Leuvense stadscentrum. Zo wordt de veertiende-eeuwse Ursulinensluis opnieuw zichtbaar. Bovendien legt het park een verborgen stuk van het Middeleeuwse Leuven bloot: de twaalfde-eeuwse Janseniustoren en de Justus Lipsiustoren.