Architectuur

Integratie met eigentijdse vormgeving

De geest en de geschiedenis van de site vormen het vertrekpunt voor de architectuur. De historische gebouwen die behouden blijven, spelen een belangrijke rol in het totaalbeeld. We plaatsen de stedelijke monumenten en unieke karaktertrekken van Leuven centraal. En we integreren de woonprojecten naadloos in het omringende stratenpatroon en de stad als geheel.

Qua typologie overheersen traditionele accenten en klassieke materialen in een eigentijdse vormgeving. De architectuur is bescheiden en haast organisch: de gebouwen lijken ontstaan vanuit de biotoop zelf.

De karaktervolle gevelstenen hebben kleurpatronen die passen bij Leuven én het verleden van de site. We hanteren uitsluitend duurzame, kwaliteitsvolle materialen zoals baksteen, natuursteen en hout. Die verouderen mooi en settelen zich naadloos in het stadsbeeld.

Elk gebouw op de drie sites heeft zijn eigen identiteit die aansluit bij het woontype en de functionele krijtlijnen. De focus ligt evenveel op de gebouwen als op de ruimtes ertussen. Ook de natuur speelt een belangrijke rol: er is veel aandacht voor groen en de Dijle wordt ontsloten als een dynamische levensader.