Hertogensite

Laat Leuven herleven

Hertogensite vormt de kroon op ons stadsvernieuwings-drieluik – een van de grootste binnenstedelijke projecten in Vlaanderen. De site behelst een gebied van bijna zeven hectare tussen de Brusselsestraat in het noorden, de Kapucijnenvoer in het westen, de Minderbroedersstraat in het zuiden en de Dijlearm ‘Aa’ in het oosten. Hertogensite wordt een duurzame stadswijk met een evenwichtige mix van woonvormen die tegemoetkomt aan verschillende doelgroepen: van starters en gezinnen tot zorgbehoevende en oudere bewoners. We leggen de Dijle en de Aa opnieuw open, voorzien volop groen, creëren wandel- en fietsverbindingen en integreren het historische erfgoed. Zo wordt Hertogensite een plek waar wonen, natuur en cultuur versmelten tot een geheel dat het verleden eert en de toekomst omarmt. Een multifunctioneel stadskwartier met speciale aandacht voor zorg en levenslang wonen.

Oktober 2017
fase 1: September 2019
fase 2: Juli 2021
fase 3: Juni 2022
fase 4: Juli 2026
370 Appartementen
14 Woningen
157 Lofts
7 Commerciële ruimtes
Brusselsestraat 77, 3000 Leuven
  Bekijk hier de locatie

Hertogensite in beeld

Een verhaal van zorgeloos woonplezier en waardevol erfgoed

Hertogensite
360° views  360° views       Video / drone opname  Video / drone opname      Fotoreeks  Foto